La xarxa d'acolliment i acompanyament per a persones migrades a Barcelona

Des de la nostra seu atenem de manera personalitzada les persones que busquen ajuda per a la seva inclusió social procurant garantir-los que adquireixin progressivament els recursos socials necessaris per desenvolupar-se de manera autònoma i en igualtat d’oportunitats a Barcelona.

Històricament hem estat seu de cursos de català, xerrades d’acollida, estrangeria, drets legals, assessories fiscals i de bancs, assegurances i rutes d’integració.

Oferim el Punt d’Informació, molt útil per a tothom que arriba a Barcelona ja que respon a la majoria de preguntes i inquietuds dels migrats durant els primers anys.

Gràcies a estar afiliats a la Xarxa d’Acollida, es faciliten els processos de derivació i contactes especialitzats.

Participem en els Consells Municipals d'Immigració i de Gent Gran de Barcelona

Pertanyem al Consell Municipal d’Immigració i al Consell de la Gent Gran de Barcelona des d’on participem activament en la defensa dels drets de les persones grans migrades gràcies a les reunions de discussió juntament amb les altres entitats d’immigrants i autoritats municipals de la ciutat.

Col·laborem en la difusió i participació en esdeveniments anuals que tenen com a objectiu donar visibilitat a la diversitat de Barcelona.

Barcelona Ciutat Diversa

L’Associació Catnova pertany al Consell Municipal d’Immigració i al Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona des d’on participem activament en la defensa dels drets de les persones migrades i de les persones grans migrades gràcies a les reunions de discussió juntament amb les altres entitats immigrants i les autoritats municipals de la ciutat.

Col·laborem amb difusió i participació en esdeveniments anuals que tenen com a objectiu donar visibilitat a la diversitat de Barcelona.