Projecte Obrint Nous Camins- Dones migrades majors de 45 anys no regularitzades.

Aquest projecte sorgeix per a donar resposta a les necessitats de les dones immigrants , en situació d’exclusió social amb càrregues familiars o en situació d’especial vulnerabilitat, com a persones sense permís de treball amb l’objectiu de fomentar i facilitar eines i recursos per a la seva inclusió ocupacional que requereixen especial atenció ja que es troben en major risc d’exclusió social a la Província de Barcelona.

Subvencionat per la Fundació la Caixa i l’Ajuntament de Barcelona

El Camí mes Curt - Dones no regularitzades

El camí més curt ajuda les dones no regularitzades a no caure en l’exclusió sociolaboral augmentant el seu compromís i participació, fent-les més autònomes, conscients dels seus drets, i amb unes capacitats que les ajudaran a trobar feina. La concreció dels assessoraments, la formació i el coaching aconseguiran un impuls qualitatiu que assegurarà el seu èxit futur.

El Projecte s’ha dissenyat per a atendre les necessitats d’informació, orientació, formació i inserció soci laboral als beneficiaris.

Gestionat per Fundación Quiero Trabajo y Catnova. Amb la colaboració de la Fundació “la Caixa”

Mé informació

El Camí mes Curt

Inclusió vital - Dones migrades

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de donar resposta a les demandes d’un dels col·lectius més vulnerables de la societat, les dones immigrants llatinoamericanes, sense regularitzar i les seves famílies, especialment les que es dediquen a tenir cura de la llar. Aquestes dones pateixen una situació d’alta vulnerabilitat que requereix una atenció especial en trobar-se en un risc més elevat d’exclusió social.

Subvencionat per la Fundació “la Caixa”

 

 

Estes interesat?

Per a més informació contacteu amb dones@catnova.cat