Cursos i tallers curts d'informació, capacitació i emapoderament:
Destacar cada uno de los títulos porfa
Inclusió Social: Pper a una acomodació ràpida i sostenible en la societat
d'acollidament.
Inclusió Ocupacional: Eeines de desenvolupament d'ocupabilitat o l'emprenedoria.
Reinvenció: EmApoderament per a reprendre la vida laboral o una vida digna.
Interculturalitat: Manifestacions artístiques i interculturals.
Competències Ttransversals: Reforç de la personalitat i habilitats.
Competències Ttècniques: Eines vitals per al seu desenvolupament en un món
digital.
Dones: EmApoderament de les dones.
AInglèés: Tallers en línia i presencials de tots els nivells.
Altres temes: Tallers de sensibilització cap a temes transcendentals del món social
actual.
Punt de formació Incorpora
Cursos i tTallers
Punt de formació de la Caixa
Gràcies al conveni signat amb Incorpora “lLa Caixa” podrem oferir cursos llargs que
reforcen competències transversals, digitals i tècniques,. A més, es realitzen duen a
terme pràctiques laborals i, per descomptat, aquests cursos ajuden a aconseguir
ocupacions dignes i sostenibles sol·licitats peltal com demana el mercat laboral.
Agraïm a Incorpora “la Caixa” i a les entitats socials el suport que ens han recolzat
donat en aquest camí. Agraïm Gràcies també als beneficiaris que han confiat en
nosaltres, a les empreses que secunden també amb formacions, a l'equip coordinador
del disseny i organització del curs, al voluntariat i als altres companys de treball i
directius involucrats, compromesos tots amb el propòsit comú d'aconseguir canvis
positius en la societat.
Te falta traducir la pestaña de cursos y talleres que está al lado del punto de formación
Y la buena noticia es que hay que traducir sólo los títulos de los cursos, no el
contenido.
Cerques cursos d'anglès?
Els cursos d'anglès té tenen preus solidaris i un objectiu solidari, ja que els fons
recaptats s'inverteixen en els cursos de formació laboral. Compten amb un sòlid equip
de professors amb experiència, molts nadius en d’anglès i posseïdors d’unae
demostrada capacitat pedagògica. Són cursos de quatre hores a la setmana durant
dues cada nivell. Els nivells van de l'A1 fins al B2 i C1 i el First Certificate.
Descobreix-ne més

¿Buscas cursos de inglés?

Los cursos de inglés tiene precios solidarios y un objetivo solidario, ya que los fondos recaudados se invierten en los cursos de formación laboral. Cuentan con un sólido equipo de  profesores con experiencia, muchos nativos en inglés y poseedores de demostrada capacidad pedagógica. Son cursos de cuatro horas a la semana durante dos cada nivel. Los niveles van del A1 hasta el B2 y C1 y First Certificate.