Projectes 2022

Serveis 2022

Índexs d'impacte social 2021

Inclusió

1.088 Persones ateses
65% Percentatge de dones
55 Persones inserides
42% No regularitzats

Formació

38 Tallers impartits
678 Participants
72% Participació dones

Voluntariat

60 Persones ateses
38 Activitats
10% Voluntaris inserits

Reinvenció

129 Persones ateses
95% Percentatge de dones
31 Persones inserides
27 Tallers impartits

Pont intercultural

205 Persones ateses
69% Percentatge de dones
214 Persones inserides
25 Rutes i esdeveniments d’integració
30 Tallers impartits
372 Participants
39 Emprenedories

Actividades 2020

Descubre todas las actividades y resultados de los diferentes proyectos Projump 2020

Descargar

Cuenta de Resultados 2020

El detalle de la cuenta de resultados de la gestión 2020

Descargar

Junts generant canvis

Formacions i seminaris conjunts
Intercanvi de pràctiques i formacions
Intercanvi de llengües i formacions a persones en situació irregular
Intercanvi de formació, difusió i assistència a la festa anual
Formacions i coaching
Projectes dones i formació conjunta
Derivacions d’ofertes sociolaborals
Hub per impulsar acció social
Assessoria en subvencions i projectes
Certificacions per a cursos
Formació per a l'ocupació
Ofertes sociolaborals
Federació d'Entitats d'Acció Social
Desenvolupament de negocis i emprenedoria
Networking
Formació i difusió d'esdeveniments musicals
Assessoria d’emprenedoria
Participació en fires
Subvencions a projectes
Formació i borsa de treball talent sènior
Programa sociolaboral i conveni Punt de Formació
Assignació de persones en pràctiques
Formacions comunes i interculturalitat
Assignació de persones en pràctiques
Derivació de gent gran a formacions i borsa d’ocupació
Xarxa connectora de talents
Projectes comuns i economia social
Extensió territorial, cohousing i economia social
Emprenedoria de gent gran
Inserció sociolaboral
Activitats conjuntes ecològiques per a gent gran
Derivacions a assessories, entrevista i formacions conjuntes
Formació per a persones treballadores de l'empresa
Formació y i networking
Intercanvi de serveis
Cessió d'ordinadors
Suport mutu, inserció i pràctiques
Assignació de persones en pràctiques
Descomptes en tecnologia
Intercanvi de formació per a gent gran
Emprenedoria i pràctiques
Col·laboració amb serveis de gent gran
Formacions i projectes conjunts d’economia social
Cooperació educativa
Certificació competencies Voluntairat
Formacions i voluntaris

Col·labora tu també