El nostre Gran Equip

Qui Som?

Qui Som?
*Catnova és una associació, sense ànim de lucre, fundada a Barcelona fa 15 anys per a atendre persones en situació de vulnerabilitat amb especial atenció a dones, persones en atur, persones majors de 45 anys i immigrants, especialment els majors de 60 anys.
Col·laborem en la seva inclusió social i ocupacional, impulsant el seu creixement personal i en valors, la seva reinvenció, apoderament, participació social i cultural, afavorint la igualtat de drets, deures i oportunitats.
Les nostres accions innovadores tenen com a nord la valoració i cura de les persones. Treballem en xarxa amb empreses i entitats públiques i privades amb l'objectiu d'aconseguir la transformació cap a una societat intercultural, pròspera i cada vegada més justa i solidària.

Missió

Impulsar canvis socials a través d'una inclusió social i ocupacional (laboral i emprenedoria) efectives. Potenciar el creixement competencial i el desenvolupament de les trajectòries professionals a través d'assessories, acompanyament, formació i borsa d'ocupació de persones vulnerables a Barcelona.

Objectiu

 • Capacitació i inclusió ocupacional
 • Innovació contínua
 • Impuls, desenvolupament i actualització de les eines digitals
 • Acolliment, informació i integració de llatinoamericans immigrats
 • Foment de l'autonomia laboral i de l'esperit emprenedor
 • Suport al voluntariat per a l'acció social
 • Impuls i desenvolupament d'activitats artístiques interculturals
 • Treball en sinergia amb altres entitats
 • Promoció dels drets humans i de la cultura de la pau
 • Priorització de persones en risc d’exclusió social
 • Atenció especial a dones i més grans de 45 anys
 • Suport integral als immigrants més grans de 65 anys
 • Suport a les dones migrades vulnerables

Què fem?

Catnova, sempre treballant en xarxa juntament amb altres entitats públiques i privades, i sent fidel als seus valors, ha centrat els seus programes a reforçar les competències dels col·lectius més vulnerables que necessiten suport per reinventar-se i sobreviure, com les dones i joves sense feina, refugiats i immigrats (de setanta-nou països diferents) i persones més grans de 65 anys migrades, entre d'altres. Col·laborem en la seva inclusió social/ocupacional amb acompanyament personalitzat i també promovem la participació activa de voluntaris per contribuir a un canvi en la consciència social i que la societat sigui cada cop més inclusiva i solidària. A finals de l'any 2019 vam ser admesos al Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, des d'on vam participar activament per millorar cada cop més les polítiques relatives a la immigració amb el propòsit de construir una societat cada cop més diversa, solidària i sostenible.

Catnova en connexió amb els ODS

*Catnova en connexió amb els *ODS
En *Catnova ens adherim als Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS) aprovat per les Nacions Unides al setembre de 2015, Aquests 17 objectius que conformen l'agenda 2030 situa els drets humans de totes les persones en el centre, sense deixar a ningú enrere.
És per això que tots els projectes de *Catnova estan enfocats a fer d'aquesta, una societat cada vegada més justa, inclusiva i solidària mitjançant la consecució d'alguns d'aquests objectius, especialment igualtat de gènere ODS5, reducció de desigualtats ODS10, posar fi a la pobresa ODS1, una educació de qualitat ODS4 treball decent i creixement econòmic ODS8, innovació ODS9 Salut i Benestar ODS3.
*Catnova a més ha establert aliances amb altres entitats públiques i privades per a impulsar l'assoliment dels objectius ODS17 participant activament en l'acció social de Barcelona per a una societat amb pau, justícia i institucions sòlides ODS16 i ciutats i comunitats sostenibles ODS11