La xarxa d'acolliment i acompanyament per a persones migrades a Barcelona

Des de la nostra seu atenem de forma personalitzada a les persones procurant garantir-los que adquireixin progressivament els recursos socials necessaris per a desenvolupar-se de manera autònoma i en igualtat d’oportunitats a Barcelona que busquen ajuda per a la seva Inclusió Social.

Els cursos que oferim actualment en línia  són:
Drets del treballador – Deloitte
Estrangeria – Deloitte
Tributació de persones físiques – Deloitte
Acolliment- Soapi

Oferim el Punt d’Informació,  molt útil per a tot el que arribi a Barcelona responent a la majoria de preguntes i inquietuds dels migrats en els seus primers anys.

Gràcies a estar afiliats a la Xarxa d’Acollida es faciliten els processos de derivació i contactes especialitzats.

Participem en els Consells Municipals d'Immigració i de Gent Gran de Barcelona

Pertanyem al Consell Municipal d’*Inmigració i al Consell de la *Gent Gran de Barcelona des d’on participem activament en la defensa dels drets de les persones migrades majors gràcies a les reunions de discussió al costat de les altres entitats d’immigrants i autoritats Municipals de la Ciutat.

Col·laborem amb la difusió i participació en esdeveniments anuals dirigits a donar-li visibilitat a la diversitat de Barcelona

Barcelona Ciutat Diversa

La *Associació *Catnova pertanys al Consell Municipal d’*Inmmigració i al Consell Assessor de la *Gent Gran De Barcelona des d’on participem activament en la defensa dels drets de les persones migrades i de les persones migrades majors gràcies a les reunions de discussió al costat de les altres entitats d’immigrants i les autoritats Municipals de la Ciutat.

Col·laborem amb difusió i participació en esdeveniments anuals dirigits a donar-li visibilitat a la diversitat de Barcelona.

Pronto nuestro
Site nuevo
Nuevo Diseño
Nuevo contenido
Nuevas funcionalidades
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!