El meu CV enamora

Servei ideat per la nostra voluntària Cristiane Calsing i adreçat als beneficiaris que reben orientació laboral i als que al llarg dels darrers anys hagin participat en cursos relacionats amb inserció laboral a Catnova.

El flux d’ “El meu CV enamora” és el següent:

1.- El beneficiari/ària passa per inserció laboral o participa en un curs de CVs

2.- Prepara el seu CV

3.- Envia el CV amb el títol “El meu CV enamora”

4.- La Cristiane el millora i el torna

5.- El beneficiari/ària l’envia a Catnova i/o cerca feina amb aquest CV, (amb el compromís d’enviar el contracte a Catnova)

Pronto nuestro
Site nuevo
Nuevo Diseño
Nuevo contenido
Nuevas funcionalidades
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!