Premio 2019 a Catnova por el proyecto Pont Intercultural en alianza con Pejucat y Babel y la Obra Social la Caixa

L’11è Premi del CMIB guardona un projecte d’inclusió i promoció social de persones migrades majors de 65 anys

El Premi del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB), celebrat el Dia Internacional de les Persones Migrades, es lliura a l’associació Catnova pel programa “Pont Intercultural”.

Un any més, l’Ajuntament de Barcelona ha commemorat el Dia Internacional de les Persones Migrades que se celebra cada 18 de desembre amb el lliurament del Premi del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB), que enguany ha arribat a l’onzena edició. El guardó, amb una dotació econòmica de 7.000 €, ha estat per a l’entitat Catnova, pel seu projecte de “Pont Intercultural”, en el que treballen per la inclusió i la promoció social de persones migrades majors de 65 anys. Alhora, les entitats que formen part del CMIB han reconegut amb una menció especial la federació Fedelatina, amb una dotació de 2.000 €.

Amb ocasió del Dia Internacional de les Persones Migrades, l’Ajuntament persegueix cada any posar el focus sobre una temàtica concreta en l’àmbit de les migracions, que enguany ha estat el de “Persones migrades i envelliment”. Per això, en aquesta edició s’ha valorat sis projectes que inclouen accions i estratègies que contribueixen activament a la sensibilització, la prevenció, la denúncia i la lluita contra qualsevol forma de racisme, discriminació o exclusió, i contra la desigualtat en aquest àmbit.

El jurat ha concedit el Premi del CMIB a Catnova per “un projecte tranversal i intercultural que treballa per la garantia de drets, per l’assessorament jurídic i per la millora en les condicions econòmiques o laborals de les persones grans migrades, així com pel seu dret a la ciutat i al gaudi dels recursos en igualtat de condicions, per l’envelliment actiu en convivència, la promoció i cura de la salut, i per la prevenció de l’aïllament, la solitud i l’exclusió”.

Aquests aspectes de “Pont Intercultural” s’adequen als quatre eixos de l’Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment 2018-2030 de l’Ajuntament de Barcelona: Dret a la ciutat al llarg de la vida; Convivència intergeneracional en una ciutat amigable; Envelliment actiu; Recerca i planificació per un canvi demogràfic amb equitat.

El Premi del CMIB és el compromís adquirit per l’Ajuntament de Barcelona amb el Consell Municipal d’Immigració per reconèixer la feina feta per tal d’assolir la plena ciutadania real de les persones immigrades, així com la cohesió social.

Catnova és una associació sense ànim de lucre que des de 2006 atén persones en situació de vulnerabilitat a Barcelona, col·laborant en la seva inclusió social i ocupacional i impulsant la seva formació, creixement personal, competitivitat, reinvenció i empoderament.

Commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrades

L’envelliment ha estat també l’eix central de l’acte de lliurament del Premi del CMIB celebrat al Saló de Cent. Així, l’acte ha comptat amb un col·loqui sobre les necessitats, problemàtiques i situacions en les que es troben les persones migrades quan arriben a l’envelliment, a càrrec de Macrina Alcedo, de la Federación de Entidades Civicas y Religiosas Filipinas en Barcelona – KALIPI; Felipe Alejo, del Centro Boliviano Catalán; i Raquel Salas, de l’associació Catnova.

Han participat en el lliurament del premi Marc Serra, regidor de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Global i president del CMIB, Rodrigo Araneda, vicepresident primer del CMIB i representant de les associacions, i Khalid Ghali, comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós i vicepresident segon del CMIB.

El Dia Internacional de les Persones Migrades és una diada proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 4 de desembre de l’any 2000, davant “l’interès de la comunitat internacional en protegir efectivament i plena els drets humans de totes les persones migrants, i destacant la necessitat de seguir tractant d’assegurar el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones migrants”.

Pronto nuestro
Site nuevo
Nuevo Diseño
Nuevo contenido
Nuevas funcionalidades
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!